UTE Arkitektur logotyp

LANDSKAPSARKITEKTUR

MED ÖGON KÄNSLIGA FÖR GRÖNT

 

om ute

UTE arkitektur verkar för tillskapandet av livsbejakande, hållbara och funktionella platser i stads- och naturmiljö. Företaget drivs av landskapsarkitekt LAR/MSA Karin Stephansson som har mångårig erfarenhet av att leda uppdrag av olika karaktärer och i olika skeden. 

 

projekt

 

vision

UTE arkitektur vill genom utförda projekt och attraktiva platser förmedla omsorg med omvärld och medmänniskor. De gestaltade platserna gör avtryck som syftar till att möta olika behov. I detta arbete är det viktigt att vara varsam så att nya miljöer bidrar till hållbara upplevelser och mötesplatser. Gröna element såsom växter och träd är tacksamma byggstenar. Det är vetenskapligt bevisat att vi mår bra av att vistas i närhet till gröna levande miljöer och där inryms stora möjligheter att möta vår tids miljö- och klimatutmaningar.                             

Och tänk i parken om våren
med ögon känsliga för grönt
och kastanjeblad som paraplyer
våra händer känsliga för allt som är skönt.

ur Ögon känsliga för grönt, Barbro Hörberg

 

kontakt

Ute arkitektur logotyp
Karin Stephansson, UTE Arkitektur